Elastyczne systemy IT dla biznesu

Budowa hurtowni danych w środowisku IBM Pure Data system for Analytics (Netezza)

„Pracownicy POINTER zaskoczyli nas swoim osobistym zaangażowaniem w prowadzone projekty a także odpowiedzialnością i dużym doświadczeniem zarówno technologicznym jak i biznesowym.”

Maciej Król, Dyrektor ds. Technologii informatycznych


Klient:

Kompania Piwowarska S.A.

Strona WWW:

www.kp.pl

Profil klienta:

Lider branży piwowarskiej w Polsce.

Potrzeba biznesowa:

Dostarczenie wydajnego systemu zintegrowanych danych z wielu źródeł w celach analityczno-raportowych. Osiągnięcie maksymalnego czasu odpowiedzi systemu na poziomie 30 sekund.

Rozwiązanie:

Opracowanie metodyki i przeprowadzenie testów proponowanych rozwiązań. Udział w pracach nad docelową koncepcją rozwiązania. Propozycja modelu danych i dopracowanie go w zespole projektowym. Czuwanie nad przebiegiem prac wdrożeniowych, stworzenie koniecznych rozszerzeń systemu IBM PDA oraz przeniesienie istniejących raportów na nowy system.

Bieżący nadzór nad poprawną pracą systemu i jego rozbudową.

LIST REFERENCYJNY© POINTER - Wszelkie prawa zastrzeżone