Elastyczne systemy IT dla biznesu

System Zarządzania Meridium2 jest nowoczesnym, zintegrowanym systemem informatycznym klasy ERP kierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją, handlem hurtowym, produkcją. Jest to polski produkt, dostosowany do krajowych uwarunkowań gospodarczych i standardów rachunkowości. Posiadamy prawa autorskie do proponowanego Państwu systemu, co daje nam możliwość dowolnego dopasowania aplikacji do Państwa potrzeb i ewentualnego jej rozwoju w przyszłości wraz z pojawiającymi się potrzebami w prowadzonym przez Państwa biznesie.

System Meridum2 został w całości stworzony w oparciu o technologię firmy Oracle. Dane przechowywane są na serwerach baz danych Oracle. Natomiast oprogramowanie klienta powstało przy użyciu pakietu Oracle Developer.

Jeśli pragniecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym jak system Meridum2 mógłby pomóc Wam w prowadzeniu firmy, prosimy o kontakt.

 • Cechy szczególne Meridium2

  Elastyczność systemu przejawiająca się w możliwości pełnego dostosowania jego funkcjonalności do dynamicznie zmieniających się potrzeb użytkownika.

  Wydajność wynikająca z zastosowania technologii ORACLE na każdym etapie tworzenia oprogramowania.

  Dostępność - zdalna praca i obsługa serwisowa.

  Bezpieczeństwo - zaawansowana kontrola praw dostępu i śledzenie aktywności użytkownika.

  Wielooddziałowość

  Nowoczesność - system doskonale współpracuje z siecią Internet i wyposażony w dodatkowe aplikacje WWW podnosi efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Opłacalność - korzystny sposób licencjonowania.

  Meridium2 polecamy szczególnie przedsiębiorstwom, które:

  potrzebują niestandardowych rozwiązań w zakresie systemu zarządzania,

  w swojej działalności chcą w sposób zdecydowany wykorzystywać sieć Internet do komunikacji z klientem, partnerem czy dostawcą,

  poszukują rozwiązania nieograniczającego ich działań zarówno w kwestii funkcjonalności jak i wydajności.

 • FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU

 • Polityka bezpieczeństwa

  Prawa dostępu z dokładnością do:

  raportu (wydruk do pliku, na drukarkę czy ekran),
  akcji (w zależności od typu dokumentu i jego statusu),
  formatki (dostępne tryby otwarcia: wstawianie, edycja, podgląd, usuwanie),
  pola na formatce (prawo do wstawiania wartości, edycji, podglądu),
  magazynu (użytkownicy specjalni, magazynierzy),
  kasy (użytkownicy specjalni - kasjerzy),
  oddziału.

  Prowadzenie logów z historią działań użytkownika w zakresie:

  zmian statusów dokumentów,
  wykonywanych raportów (jaki raport, jakie parametry, kiedy, ...),
  zmian cen towaru,
  czas logowania do i wylogowania z systemu i inne.

  Każdy dokument posiada "stopkę" informującą o czasie i osobach, które dokument wprowadziły, ostatnio edytowały, zatwierdziły.

 • Logistyka

  Elastyczne podejście do dokumentów. Definiowanie ich typów w ramach kategorii, statusów i akcji w celu odwzorowania rzeczywistego obiegu dokumentów.

  Obsługa dowolnej liczny magazynów metodą FIFO. Inne metody są dopuszczalne.

  Identyfikacja każdej dostawy z dokładnością do cechy szczególnej (np. numer serii, data produkcji).

  Prowadzenie lokacji magazynowych w układzie hierarchicznym.

  Realizacja pełnego cyklu obsługi klienta - od zapytania ofertowego do faktury.

  Śledzenie stanu realizacji zamówienia.

  Rezerwacja towaru pod zamówienie w momencie przyjęcia na magazyn i rozliczenie zamówienia do dostawcy.

  Automatyczne fakturowanie zrealizowanych zamówień.

  Generator zamówień do dostawców.

  Obsługa kodów kreskowych.

  Prognozowanie sprzedaży oraz optymalizacja stanów minimalnych.

 • Zarządzanie ceną sprzedaży

  Cena katalogowa produktu jest definiowana jako wymagany narzut lub marża w stosunku do wybranej ceny bazowej albo stałej ceny w wybranej walucie.

  Dowolna liczba grup cenowych (np. Hurt, Detal, Eksport ...), w których definicja ceny odbywa się na identycznych zasadach jak dla towaru.

  Dowolna liczba cenników określających ceny dla towarów lub całych kategorii towarowych w sposób podobny jak w kartotece towaru.

  Kontrahent może posiadać stały rabat, grupę cenową, indywidualny cennik.

  Rabaty progowe ilościowo/wartościowe.

  Promocje cenowe.

  Moduł przeceny.

 • Księgowość

  Dowolność w definicji kont, okresów, dzienników.

  Automaty księgowe.

  Rejestry VAT.

  Obsługa kas gotówkowych.

  Wielowalutowość.

  Kontrola kosztów.

  Raportowanie: obroty i salda, zapisy na kontach, dziennik księgowań, eksport zapisów do arkusza.

  Definiowanie dowolnych zestawień finansowych: bilans, rachunek wyników, F01, wskaźniki księgowe.

  Dokumenty INTRASTAT, VAT-UE.

  Środki trwałe.

  Rozliczenia należności i zobowiązań z kontrahentami, pracownikami i innymi podmiotami (np. US, ZUS).

  Swobodne przeglądanie i dowolne rozlicznie dokumentów, również generowanie nadpłat.

  Wezwania do zapłaty, generator wspomagający wystawianie, wysyłanie przez e-mail.

  Noty odsetkowe, Potwierdzenia salda.

  Wspomaganie windykacji - rejestracja kontaktów windykacyjnych.

  Współpraca z systemami bankowości elektronicznej.

 • Produkcja

  Produkcja recepturowa - definiowanie składu produktu.

  Zdefiniowany produkt może być składnikiem innego produktu.

  Definiowanie operacji technologicznych w powiązaniu do dostępnych stanowisk roboczych.

  Ewidencja zleceń produkcyjnych oraz rezerwacja materiałów lub półproduktów koniecznych do ich wykonania.

  Podział zlecenia na partie wynikające z obciążenia maszyn.

  Planowanie produkcji poprzez planowanie wykonania poszczególnych partii na daną maszynę na danej zmianie.

  Wspomaganie poboru koniecznych do wykonania partii materiałów z magazynu.

  Raportowanie przebiegu procesu produkcji ze stanowisk produkcyjnych.

  Rozliczanie produkcji.

 • Kontakt z klientem

  Rejestracja zdarzeń związanych z klientem: notatek lub zadań.

  Definiowalne typy zdarzeń, typy kontaktu, formy nawiązania kontaktu, efekty zakończenia zadania z oznaczeniem czy jest to zakończenie pozytywne, negatywne.

  Zadanie może być skierowane do pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników.

  Możliwość definiowania zadań cyklicznych.

  Pracownik widzi tylko zdarzenia przez siebie wprowadzone oraz zadania dla niego przeznaczone.

  Historia zdarzeń serwisowych dla działów wsparcia technicznego klienta.

  Rejestr korespondencji.

  Generator baz adresowych do wysyłek materiałów marketingowych.

 • Raportowanie

  Około 200-stu raportów służących do wielowymiarowej analizy zgromadzonych danych.

  Bardzo elastyczny system tworzenia warunków filtrowania danych (np. pokaż sprzedaż towaru "A" dla kontrahentów, którzy rok wcześniej zakupili towar "B").

  Możliwość zapisu raportu w postaci arkusza XLS lub dokumentu PDF, XML, HTML, CSV.

  Tworzenie raportu odbywa się w tle nie blokując pracy w systemie.

  Możliwość zapamiętania raz stworzonego warunku raportu jako nowy raport.

 • Aplikacje WWW

  Współpraca z dowolnymi aplikacjami WWW.

  System posiada moduł sklepu internetowego.

  Wszystkie operacje są wykonywane w trybie "on-line".

  Raporty i wydruki dokumentów do formatu PDF lub XLS.© POINTER - Wszelkie prawa zastrzeżone