Elastyczne systemy IT dla biznesu

Platforma dla pracowników Działu Sprzedaży

„Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnienia obowiązków oraz sumienność i zaangażowanie w projekt to tylko niektóre z zalet pracowników firmy POINTER.”

Wojciech Leszczak, Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży


Klient:

Kompania Piwowarska S.A.

Strona WWW:

www.kp.pl

Profil klienta:

Lider branży piwowarskiej w Polsce.

Potrzeba biznesowa:

Wykonanie atrakcyjnej wizualnie platformy WWW integrującej narzędzia, raporty i dane dla pracowników Działu Sprzedaży.

Rozwiązanie:

Dostarczenie zgodnie z oczekiwaniami klienta aplikacji WWW z propozycją szafy graficznej zgodnej z ideą interfejsów klasy "Metro".

Bieżący nadzór nad pracą systemu i jego rozbudową.

LIST REFERENCYJNY© POINTER - Wszelkie prawa zastrzeżone