Elastyczne systemy IT dla biznesu

Systemy raportowe i aplikacje WWW

„Niewątpliwą zaletą firmy jest duża elastyczność w dostosowywaniu się do wymagań klienta oraz szybkość reakcji na jego potrzeby a także łatwość kontaktu i inicjatywa.”

Maciej Król, Dyrektor ds. Technologii informatycznych


Klient:

Kompania Piwowarska S.A.

Strona WWW:

www.kp.pl

Profil klienta:

Lider branży piwowarskiej w Polsce.

Potrzeba biznesowa:

Automatyzacja procesów raportowania na potrzeby Działu Sprzedaży. Dostarczanie aplikacji WWW do obsługi procesów w Działach Sprzedaży i Logistyki.

Rozwiązanie:

Opracowanie technologii automatycznego przygotowywania raportów w postaci XLS i ich dystrybucji oraz przygotowanie i wdrożenie szeregu raportów z jej wykorzystaniem.

Budowanie w technologii .NET z wykorzystaniem bibliotek Telerik aplikacji WWW według bieżących potrzeb.

LIST REFERENCYJNY© POINTER - Wszelkie prawa zastrzeżone