Elastyczne systemy IT dla biznesu

Wdrożenie Meridium2 z dedykowanym modułem produkcyjnym

„Autorski program MERIDIUM firmy POINTER IT w pełni wpisał się w potrzeby naszej firmy, a profesjonalne podejście pracowników dostawcy programu […] ułatwiło nam w znaczący sposób zmianę systemu informatycznego w firmie.”

Mirosław Trzeciak, Dyrektor


Klient:

MPTS Sp. z o.o.

Strona WWW:

www.mpts.pl

Profil klienta:

Prodcent opakowań z tworzyw sztucznych.

Potrzeba biznesowa:

Wsparcie informatyczne produkcji w zakresie spełnienia norm zarządzania jakością ISO 9001:2000 i HACCP.

Rozwiązanie:

Przygotowanie w ramach pakietu Meridum2 dedykowanego modułu do obsługi na stanowiskach produkcyjnych oraz obsługa identyfikacji surowców i produktów na każdym etapie procesu produkcji i dystrybucji.

LIST REFERENCYJNY© POINTER - Wszelkie prawa zastrzeżone